Ankara MESA Hastanesi

2008
Ek Kroner yoğun bakım bölümü
iklimlendirme sistemi