Faydalı Linkler

T.C. Sağlık Bakanlığı ; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi.
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı resmi internet sitesi. 
Türk Standartları Enstitüsü ; Türk Standartları Enstitüsü'nün resmi internet sitesi.
Kalder ; Derneğin etkinlikleri, yayınları, hizmetleri, ödüller ve şube bilgileri yer alıyor.
IKEV ; İlaç ve Kimya Endüstrisi Araştırma ve Geliştirme Vakfı.
EC-Europa Commission ; Avrupa Birliği Komisyonu resmi internet sitesi.
EMEA ; Eurpean Medicine Agency - Avrupa İlaç Kurumu resmi internet sitesi. 
WHO ; World Health Organisation - Dünya Sağlık Örgütü resmi internet sitesi.
TUBITAK ; Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi.
ISO ; International Organization for Standardization resmi internet sitesi.
FDA ; U.S. Food and Drug Administration resmi internet sitesi.
CGMP ; Good Manufacturing Practice Regulations - ilaç sektörüne özel konular hakkında bilgi alabileceğiniz yararlı bir site.
CDC ; Centers for Disease Control ve Prevention - A.B.D. nin salgın hastalıklar kontrol ve önleme merkezi internet sitesi.
ICH - The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements  resmi internet sitesi.
PIC/S ; The Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme resmi internet sitesi.
ISPE ; Sağlık Bilimleri Derneği resmi internet sitesi.