ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik Fakültesi

2014
Toplam kapalı alan (m2): 1.800
Toplam soğutma yükü (kW): 200
Toplam ısıtma yükü (kW): 240
Toplam hava debisi (m3/h): 42.000
Toplam kullanılan boru (m): 2.800
Toplam kullanılan hava kanalı (m2): 1.650