FORD ARGE Binası

2014
Toplam kapalı alan (m2):38.000
Toplam soğutma yükü (kW):3.500 kW
Toplam ısıtma yükü (kW):2.800 kW
Toplam hava debisi (m3/h):280.000
Toplam kullanılan boru (m):18.000
Toplam kullanılan hava kanalı (m2):25.000