YediTepe Göz Hastanesi

YEDİTEPE GÖZ HASTANESİ

Bu hastanede yapılmış olan ve toplam 800 m² ye yayılan dört ameliyathane, yan odaları, excimer lazer 
bölümü ve yoğun bakım bölümlerinin steril iklimlendirme sistemlerinin tasarımı, uygulaması, montaj, 
yurtiçi ve yurtdışı malzemelerin organizasyonu ve işletmeye alma işleri İNŞEL tarafından yapılmıştır.