ERZURUM AZİZİYE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

ERZURUM AZİZİYE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

Bu hastanede yapılmış olan iki ameliyathanede temsilcisi olduğumuz firmanın cihazları kullanılmış, 
konsept, projelendirme ve malzeme temini İnşel ve temsilcisi olduğumuz firma tarafından yapılmış, 
uygulama ve montaj işi üniversiteden direk alan firma tarafından yapılmıştır. İşletmeye alma temsilcisi 
olduğumuz firma tarafından yapılmıştır.