Açık Rıza Beyanı

İNŞEL YAPI VE TEKNİK DONATIM SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KVKK ÇALIŞAN ADAYI REFERANSI AÇIK RIZA BEYANI

 

İnşel Yapı ve Teknik Donatım Sistemleri Ltd. Şti. (“İnşel Yapı”)’ye iş başvurusunda bulunan …………………………’ın iş başvuru formunda bulunan adım, soyadım, mesleğim, telefon numaram ve e-posta bilgilerimin tarafımla iletişime geçmek dahil adı geçen kişinin iş başvurularında değerlendirilmek üzere veri sorumlusu İnşel Yapı tarafından işlenmesini,

İş başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde yukarıda belirlenen amaçla sınırlı kalmak üzere bir yıl süreyle; iş başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde ise iş sözleşmesinin devamı süresince İnşel Yapı tarafından saklanmasını,

Kişisel verilerimin üçüncü kişiler ile paylaşılmamasını

konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak AÇIK RIZAMLA

 

          

           Kabul ediyorum.                                                              Kabul etmiyorum.

 

 

Referans

Ad – Soyadı :

Tarih            :

İmza             :

 

 

Çalışan Adayı Referans Taahhüdü

 

Text Box: zYukarıda belirtilen açık rıza beyanını bizzat ilgilisinden imzalı olarak temin ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

Çalışan Adayı

Ad – Soyadı :

Tarih            :

İmza             :