STERİL VE TEMİZ ÜRETİM ALANLARIN TASARIMINDA, TESİSAT MÜHENDİSİ AÇISINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

VI. INTERNATIONAL HVAC+R TECHNOLOGY SYMPOSIUM 2004

Yazar: H. Metin KENTER
 

İlaç üretimi, medikal gereçler ve bu dalların yan sanayisinde ürünü yaşayan mikroorganizmalardan, toz taneciklerinden, zararlı gazlardan korumak ve üretim alanı içinde ve dışında insan sağlığını tehlikeye sokacak etkenleri en az seviyeye indirebilmek için belirli koşullar sağlanmalıdır. Bu koşullar, öncelikle, ürün, üretim gereçleri ve personel akışının iyi çözümlenmesine, üretim alanının yapılandırılması, iklimlendirilmesi, hava akımının ve basınçların denetlenmesine bu alanlarda çalışacak olan personelin eğitimi ve çalışma kurallarına titizlik ve özenle uymasına bağlıdır. Bu tip üretim alanlarının bir temiz oda uzmanı gözü ile bakıldığı zaman tasarım aşamasında doğruca ve çapraz bulaşma tehlikesinin en düşük düzeye indirilmesi, mikroorganizma ve toz birikiminin önlenmesi ve tüm düzenin mikroorganizmalardan arındırılması ve bakımının kolay bir şekilde yapılmasının sağlanması gereklidir. Bunun yanında ürünün niteliğinin aynı düzeyde kalması ve olası yanlışlıkların nereden kaynaklandığının geriye dönerek denetleme olanaklarının sağlanması kaçınılmazdır.

 [ Devamı >> ]