Su Sistemi Filtreler


Modern çağda insanların şehirlerde, büyük ve iklimlendirilmesi gereken binalarda yaşamaya başlaması, çevre kirliliği, gelişmiş olan üretim yöntemleri ile verimliliğin arttırılması için temiz ortamların oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur. İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren hastaneler, ilaç ve gıda maddelerinin üretildiği ortamlarda, havanın kusursuz ve güvenilir şekilde zararlı gazlardan, mikro organizmalardan ve tozlardan arındırılması da ön plana çıkarmaktadır. Filtreleme sadece iç ortamlara basılan hava için değil, üretimden kaynaklanan, çevreye zarar verebilecek zararlı gazların, mikrobiyolojik kirlenmeye sebep olacak atık havanın da filtre sisteminden geçirilmesi gereklidir. İklimlendirme sistemlerinin güvenilir bir şekilde çalışması, ömürlü olması ve hem de az enerji harcanmasında filtrelerin payı çok büyüktür.

İNŞELağır sanayiden, steril bölgelere kadar her türlü havalandırma, iklimlendirme ve atık hava sistemlerinde kullanılan tüm filtrelerin Temsilciliklerini yürütmektedir. Bu Filtrelerin yerleştirilecekleri sistemin düşük işletme masrafı ile güvenilir bir şekilde uzun zaman çalışmasını göz önüne alarak, doğru seçimin yapılmasında, özel çözümlerin bulunmasında sizlere her türlü alternatifi sunmaktadır.

İNŞEL ayrıca hastane, laboratuvar, diyaliz merkezleri ve sağlık sektörüne ait diğer alanlarda kullanılan su filtrelerinin temsilciliğini de yapmaktadır.Bu tip alanlarda insan sağlığı ve çevre koruması için atık suyun filtrelenmesi gerekmektedir. %100 Endotoksin arındıran bu filtreler insan ve çevre sağlığı için çok büyük önem teşkil etmektedir. Temsilcisi olduğumuz ürünlerin arasında havalandırma sistemleri için G3-G4 plaka ve torba filtreler, F5-F9 ince filtreler, kombine toz ve koku filtreleri, H11- H14 HEPA filtreleri, U15-U17 filtreleri bulunmaktadır. Su sistemleri içinde çapraz geçişli filtreler, kartuş filtreler, kapsül filtreler, %100 endotoksin arındıran filtreler bulunmaktadır. Bunların da fiber, naylon, polypropilen, mikrofiber ve teflon gibi türleri mevcuttur.