Su Sistemleri

Modern çağda insanların şehirlerde, büyük ve iklimlendirilmesi gereken binalarda yaşamaya başlaması, çevre kirliliği, gelişmiş olan üretim yöntemleri ile verimliliğin arttırılması için temiz ortamların oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur.

Modern çağda insanların şehirlerde, büyük ve iklimlendirilmesi gereken binalarda yaşamaya başlaması, çevre kirliliği, gelişmiş olan üretim yöntemleri ile verimliliğin arttırılması için temiz ortamların oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur. İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren hastaneler, ilaç ve gıda maddelerinin üretildiği ortamlarda, havanın kusursuz ve güvenilir şekilde zararlı gazlardan, mikro organizmalardan ve tozlardan arındırılması da ön plana çıkarmaktadır. Filtreleme sadece iç ortamlara basılan hava için değil, üretimden kaynaklanan, çevreye zarar verebilecek zararlı gazların, mikrobiyolojik kirlenmeye sebep olacak atık havanın da filtre sisteminden geçirilmesi gereklidir. İklimlendirme sistemlerinin güvenilir bir şekilde çalışması, ömürlü olması ve hem de az enerji harcanmasında filtrelerin payı çok büyüktür.